ALV

Op 6 juli jl. heeft de Algemene LedenVergadering plaatsgevonden. Tijdens deze redelijk goed bezochte vergadering werd o.a. door de penningmeester een toelichting gegeven over de financiën van de vereniging. De kascommissie was tevreden en de ALV verleende het bestuur décharge.  Er werd afscheid genomen van secretaris Leontien Hagevoort en voorzitter Jos Hegeman. Na 12 jaar voorzitterschap werd hem door het bestuur de titel ere-voorzitter toegekend. Over en weer woorden van dank waarbij Hans van Woerkom in het zonnetje werd gezet aangezien hij besloten heeft een stapje terug te doen. Uiteraard was er de presentatie van het nieuwe bestuur.