Mededelingen

VTON bijeenkomst met jeugdtrainers een groot succes!

Maandagavond 18 september beleefde Amicitia een memorabele avond. Op deze avond vond er een VTON bijeenkomst plaats, wat staat voor Voetbal Technische Ontwikkeling Nederland.

Bij de bijeenkomst waren veel trainers van de club aanwezig. Op de bijeenkomst kregen de jeugdtrainers verschillende trainingsmethodes uitgelegd die voor verschillende leeftijdscategorieen toepasbaar zijn. Een leerzame avond! Waar Amicitia VMC tot voor kort amper een jeugdafdeling had, groeit dezelfde afdeling de laatste jaren explosief. Dat er zoveel trainers aanwezig waren op deze bijeenkomst mag dan ook gezien worden als een absoluut hoogtepunt voor de club! Wij willen VTON hartelijk bedanken, maar natuurlijk ook de jeugdtrainers die op deze bijeenkomst afkwamen. Hulde!

To Top