Mededelingen

Doorgeven foto’s voor op de website

Niet alleen het cluster informatie & communicatie wil de website en de social media graag actueel houden. Ook jij kan daar een steentje aan bijdragen!

Al vele malen worden er door leiders/coaches/trainers op een enthousiaste wijze wedstrijdverslagen geschreven. De een wat langer dan de ander, maar daar blijkt het enthousiasme niet minder door. Dat schrijven moet ook vooral plaats blijven vinden, maar ook foto’s kunnen van toegevoegde waarde zijn. Het cluster van dienst moet bekennen dat er regelmatig kliekjes uit het archief worden gepakt, terwijl dat toch eigenlijk helemaal niet nodig zou hoeven zijn!

Daarvoor vragen wij wat van u bereidwilligheid om ook af en toe wat kliekjes toe te sturen. Op deze wijze neemt de lezer niet alleen wat er in het afgelopen weekend geschreven gebeurd, maar verreizen er ook actuele platen waarmee de website extra glans krijgt. Voel je niet te beroerd om hier een bijdrage aan te leveren en stuur de door jou (met toestemming van.. eventueel) gemaakte foto’s en verslagen door naar website@amicitiavmc.nl. De dank is groot!

To Top