ALV (1)

Donderdag 06 juli 19.30u.

1.  Opening vergadering
2.  Mededelingen
3.  Binnengekomen stukken
4.  Notulen ALV 22 september 2016
5.  Financieel verslag en toelichting door de penningmeester.
6. Voordracht nieuw bestuur.
7.  Rondvraag
8. Sluiting ALV

ALV (2)

Voorzitter Jos Hegeman aftredend niet herkiesbaar
Voorgedragen door het bestuur Wim Boerkamp
Secretaris Leontien Hagevoort aftredend; niet herkiesbaar
Voorgedragen door het bestuur Alianne Bakker
TC Hans van Woerkom beëindiging taken
Voorgedragen door het bestuur Jake Kamminga
Penningmeester Huub de Vink
Ledenadministratie Simon Fruchnich
Voorgedragen door het bestuur Informatievoorziening en communicatie Tom Koning
Vanuit de jeugdcommissie zal afwisselend iemand
bij de bestuursvergadering aanwezig zijn

Voor in de agenda

Donderdag 6 juli
19.30 Algemene LedenVergadering

Wijziging betaling contributies

Ongetwijfeld hebben jullie ervaren dat de club volop in beweging is. Er wordt een aantal slagen gemaakt om de club professioneler te besturen. Eén van deze slagen betreft de inning van de contributie. In het verleden kostte het vaak moeite alle contributies tijdig te innen. Dat willen we graag verbeteren. Meer info.

Fietsenstalling

In de fietsenstalling naast de kantine staan al geruime tijd al dan niet defecte fietsen. Vriendelijk verzoek aan de rechtmatige eigenaren deze de komende weken mee te nemen. Na de schoonmaakdag (24 juni) zullen deze worden verwijderd.

ALV (3)

Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de ledenvergadering schriftelijk melden bij het zittende bestuur. Hierbij moeten minimaal 5 handtekeningen worden overlegd van stemgerechtigde leden.

Notulen 22 september opvraagbaar bij secretaris@amicitiavmc.nl

Pauze

Interactie nieuwe voorzitter (bestuur) beleid, doelstellingen, etc, voor het komende jaar/ komende jaren.

Schoonmaakdag

Schoonmaakdag

Zaterdag was het slot van het seizoen. Om 10 uur stroomden een groot aantal Amicitianen de kantine binnen voor de grote schoonmaak van het clubgebouw. Na de koffie werden de reclameborden, de ramen, kozijnen, de gang, het voorraadhok en de kleedkamers onderhanden genomen. Ook het onkruid rondom het clubgebouw moest er aan geloven. Uiteraard een verdiende lunch om vervolgens de werkzaamheden voort te zetten. Mede dankzij Dolmans Schoonmaak Diensten (Frank Huizenga) zagen kleedkamers en kantine en weer uit als nieuw. Iedereen bedankt voor de inzet!

Spelregelwijzigingen

Er wordt komend seizoen een aantal spelregels aangepast/gewijzigd. Hier een kort overzicht van de spelregelwijzigingen die per 1 juni 2017 van kracht zijn.

Kortingsdag Macron

Kortingsdag Macron

Aanstaande vrijdag 9 juni 2017 organiseert EM Sporting / Macron een kortingsdag. Tussen 16.00 en 20.00 uur ontvangt iedereen tot wel 70% korting op de aanwezige sale en 20% korting op de huidige collectie van Macron. Er is ruime keuze aan shirts, broekjes, trainingspakken, vrijetijdskleding, scheenbeschermers, sokken, accessoires en meer in de maten 3XS t/m 4XL.
Locatie: Damsterdiep 271 in Groningen

Coördinator Jeugdopleiding (CJO)

Rico Sloover en Jonathan Schipper zijn door de KNVB aangenomen voor de opleiding coördinator Jeugdopleiding (CJO). Tijdens deze opleiding gaan ze aan de slag met de kwaliteit van de jeugdopleiding vanaf de mini’s tot en met O19-1. De club heeft inmiddels bijna 200 voetballende jeugdleden en wil vanuit een heldere structuur stappen maken. Jonathan neemt het meisjesvoetbal onder zijn hoede en Rico de jongens en de gemengde jeugdteams. Het bestuur wenst beiden veel succes!