Tijdlijn

Het begin

In de stad Groningen kende men tijdens de jaren van de eerste wereldoorlog 3 Rooms Katholieke voetbal verenigingen. “Steeds Voorwaarts” later “Sarto” geheten, niet te verwarren met het “Sarto” van de jaren vijftig, was de club van arbeiders. “Vitesse” , de eliteclub en “Unitas” de voetbalclub met leden noch elite, noch arbeiders. In 1920 gingen deze clubs ter ziele. Het waren de zgn. gegoede katholieken die korte tijd later het katholieke voetbal opnieuw leven probeerden in te blazen door de oprichting van G.F.C. (Groninger Football Club).

henny kramerHenny Kramer herrinert zich:”..G.F.C. met de clubkleuren groen-rood, was de club van de meer gegoede katholieken. Daar ik toen nog een jongen van 10 jaar was, herrinner ik mij niet meer alle namen. Namen die ik nog weet zijn die van Geubels, Burmann, gebroeders Michel, Anton Naber en George Groenestein. Dit GFC speelde op een veld veel te klein voor voetbal, waarop een houten keet stond, zonder water. GFC speelde alleen vriendschappelijke wedstrijden. Ze trainden zondagsmorgens. Dat trainen bestond uit het zgn. goalshotten. De goalpalen waren zo krom als een hoepel. wij werden als kleine jongens gecharterd om die latten bij timmerman Bol van de Herebinnensingel naar het veld achter Villa Sonnevanck aan de Hereweg te slepen. Toen wij daar hijgend en bezweet aankwamen bleken de latten een halve meter te kort te zijn. Wat ze met die latten gedaan hebben weet ik niet meer. Later verhuisde GFC naar de Esserweg en is daar in 1923 onopgemerkt overleden..”

Na het uiteenvallen van GFC volgde er weer een R.K. voetballoze periode. Toch kunnen we GFC als de oermoeder van Amicitia beschouwen. Veel oud GFC-ers en familie van hen vormden een soort van debatingclub in Societeit De Pool aan de Grote Markt te Groningen. Zij kwamen bijeen in een van de zalen, genoemd “Amicitia”. De societeit verliep echter enigszins en enkele socii, die overbleven besloten wat aan sport te gaan doen en wel voetbal.

Op 11 oktober 1929 richten Teun van der Vat, Jan Schwenke, Herman Michel en Carl Zuhorn een nieuwe voetbalclub op. Voor de club kozen ze de oude societeitsnaam: Amicitia.

Carl Zuhorn, mede-oprichter, over de oprichting: “..Zeer goed herrinner ik mij nog dat we op een avond in Suisse de v.v. Amicitia oprichtten. De meesten van ons waren toen al wel tussen de twintig en vijfentwintig jaar oud. Het was een gezellige club met de gebruikelijke ups en downs, maar er kwam een goede voetbalvereniging uit te voorschijn..”

To Top