In memoriam

Een laatste groet namens Rudy Klären.

Beste Amicitianen,

Enige tijd geleden hebben we kennisgenomen van het overlijden van clubman Rudy Klären. Namens Amicitia hebben enkele (bestuurs-)leden het afscheid bezocht. Wellicht dat ook andere Amicitianen hebben stilgestaan bij Rudy en steun betuigd aan zijn familie. De familie van Rudy heeft een dankkaart verstuurd, bestemd voor iedereen die belangstelling en betrokkenheid heeft getoond.

                                                             

To Top