Mededelingen

Trainers eerste teams 2019/20

Voor het volgende seizoen zijn afspraken gemaakt met (deels nieuwe) trainers voor onze standaardteams.

Allereerst zetten we de huidige constructie met Jonathan Schipper en Nanne Iedema voor ZO1 door. Het bestuur kiest hier voor continuïteit en het geven van de mogelijkheid aan deze trainers om door te bouwen aan een nieuw elftal in ontwikkeling. Het is geen eenvoudige klus, maar het bestuur heeft er alle vertrouwen in  dat resultaten op termijn weer geboekt zullen gaan worden.

Wat betreft ZA1 is een wisseling aan de orde: Jakob Zwart heeft tussentijds aangegeven te willen stoppen als eerste trainer. De ambities lagen wat hem (en het bestuur) betreft hoog. Meedoen om promotie was de inzet. Helaas lijkt dat er niet uit te komen, ondanks inzet van iedereen en m.n. van de trainer. In goed onderling overleg is daarom besloten het dienstverband met Jakob aan het eind van het huidige seizoen niet te verlengen. Wij wensen hem nog veel succes in de resterende wedstrijden en daarna in zijn verdere carrière en danken hem zeer voor de prettige wijze van samenwerking in de afgelopen twee jaar. Zijn taak wordt overgenomen door August Kuipers, die in onze club bepaald geen onbekende is. Hij kent de club, kent het team, beschikt over de benodigde papieren en bijbehorende ervaring. Het bestuur heeft er veel vertrouwen in en wenst hem succes in deze functie.

Tot slot het vrouwenvoetbal. Wat betreft VR1 wordt de samenwerking met Jelle Tamminga voortgezet. Hij zal ook betrokken worden bij het verder op de kaart zetten van het vrouwenvoetbal in onze club en m.n. het enthousiasmeren van nieuwe speelsters van buiten om voor onze club te gaan voetballen.

Over dit alles later meer in de persoonlijke reacties van de betrokkenen.

To Top