Mededelingen

Bestuur, WT & leden samen richting toekomst Amicitia

In een special edition van de nieuwsbrief die op 10 juni verstuurd is aan alle leden, deed de Werkgroep Toekomstdialoog (WT) verslag van de gebeurtenissen tot nu toe. Nu is het in het verslag te weinig aandacht besteed aan de goede samenwerking tussen het bestuur en de Werkgroep. We willen alleszins voorkomen dat er een verkeerd beeld wordt geschetst van de partijen in deze samenwerking. Daarom onderstaande rectificatie.

Het bestuur stelde al spoedig na installatie van de werkgroep alle relevante stukken beschikbaar en beantwoordde vervolgens uitvoerig het grote aantal (ca. 45) gestelde vragen schriftelijk. De werkgroep gaf aan dat dit verhelderend werkte en heeft haar waardering richting het bestuur hiervoor uitgesproken. Daarnaast stelde het bestuur zich actief beschikbaar om ledengroepen te betrekken in de dialoog en drong het vroegtijdig aan op een  uitwerking van de wijze waarop de dialoog gevoerd kan worden. Als werkgroep hebben we dit nu voortvarend kunnen oppakken.

To Top