Mededelingen

Geen Zondag 1 in ’20/’21

De club zal het komende seizoen geen Zondag 1-team inschrijven in de competitie. Hoewel de terugkoppeling in het bestuur in mei er nog redelijk positief uitzag, hebben de staf en TC helaas moeten vaststellen dat er geen volwaardige selectie voor Zondag 1 is per ingang van het seizoen.

Een historisch besluit
Het bestuur realiseert zich dat dit een historisch besluit is in de geschiedenis van de vereniging, die het al sinds enkele jaren moeilijk had met het eerste van zondag. Met pijn in het hart laat het bestuur weten dat dit de enige realistische optie is.

Combinatie van factoren
Welke redenen liggen hieraan ten grondslag? Het is een combinatie van factoren. Zo vindt er de afgelopen jaren landelijk een verschuiving plaats van zondag- naar zaterdagvoetbal, maar speelt het recente gat dat viel vanwege Corona ook zeker een rol in het al dan niet overschrijven. En dan is er nog het aandeel van het bestuur, de TC en de vereniging zelf hierin. De bedoeling is om dit uitgebreid onder de aandacht te brengen tijdens de volgende ALV.

Hoe nu verder?
De verdere inzet gaat naar alle bestaande leden. Het bestuur gaat daarnaast met Zaterdag 1 in gesprek over komend seizoen; ze zetten positief in om Amicitia’s standaardteam op zaterdag te versterken en te zorgen dat de bestaande zondagvoetballers met plezier het recreatievoetbal blijven beoefenen.

To Top