Mededelingen

Amicitia VMC zoekt voorzitter en secretaris

Amicitia VMC zoekt voorzitter en secretaris

 

Wim Boerkamp gaat stoppen als voorzitter van Amicitia VMC. Daarnaast heeft Ernst Jeuring aan het begin van dit jaar al aangegeven dat hij per 31 december 2021 zal stoppen als secretaris. Dat betekent dat we op zoek zijn naar een nieuwe voorzitter en secretaris voor onze voetbalclub.

 
Het is de bedoeling dat we tijdens de ledenvergadering van zaterdagmiddag 5 februari 2022 voor deze functies twee nieuwe bestuursleden gaan benoemen. Heb je interesse voor één van deze vacante posities dan verzoeken we je dit in verband met de voorbereiding van de ledenvergadering uiterlijk 15 januari 2022 kenbaar maken bij de penningmeester van het bestuur: 

penningmeester@amictiavmc.nl.

 

Hieronder tref je de profielschetsen van de beide functies aan. Voor vragen over de inhoud van de functies en de procedure dan kun je contact opnemen met Jaap van der Weide tc@amicitiavmc.nl.

 

Profielschetsen

Voorzitter

 

Profiel

 • Heeft bij voorkeur bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring.
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
 • Heeft het vermogen om mensen en partijen te verbinden.
 • Is besluitvaardig.
 • Heeft ervaring met het werken met vrijwilligers.
 • Beschikt over inlevingsvermogen (sporters, vrijwilligers, coaches, trainers e.d.).
 • Is doortastend.
 • Woonachtig in de omgeving van Groningen.
 • Heeft het vermogen te delegeren.
 • Een voetbalhart is een pré.
 • Heeft zicht op het reilen en zeilen van de hele vereniging.

 

Taken

 • Vertegenwoordigt diverse belangen binnen club en bestuur en treedt als zodanig naar buiten.
 • Vertegenwoordigt de vereniging actief, zowel intern als extern.
 • Zit de bestuur­ en ledenvergaderingen voor.
 • Coördineert de bestuurstaken, delegeert op een stimulerende wijze.
 • Zorgt voor een goede en fijne samenwerking binnen de vereniging.
 • Stelt zich op de hoogte van lopende zaken.
 • Is voorzitter van stuurgroep SJO Coendersborg.
 • Onderhoudt contacten met de gemeente en overige samenwerkingspartners.
 • Bepaalt samen met de andere bestuurders het beleid binnen de vereniging.
 • Neemt initiatieven om de vereniging organisatorisch, bestuurlijk, financieel en/of sportief op een hoger niveau te brengen.
 • In beginsel aanwezig zijn bij thuis(-en uit) wedstrijden 1e elftal voor representatie, bij verhindering zorg dragen voor een adequate vervanger uit het bestuur. In overleg met de secretaris zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws.

 

Inschatting tijdsbesteding

 • 12 tot 16 uur per week

 

Secretaris

Profiel

 • Heeft bij voorkeur bestuurlijke ervaring.
 • Beschikt over goede schriftelijk en mondelinge communicatieve vaardigheden.
 • Woonachtig in de omgeving van Groningen.
 • Een voetbalhart is een pré.

 

Taken

 • Fungeert als postadres van de vereniging en zorgt voor doorzending van de (digitale) verenigingspost naar de personen en/of de organen voor wie deze post bestemd is.
 • Behandelen van ingekomen (digitale) stukken.
 • De dagelijkse email-correspondentie van de vereniging voeren.
 • Verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en periodieke bestuursvergaderingen.
 • Ondertekenen, verzenden en het bewaren van een afschrift van stukken namens het bestuur.
 • Bijhouden van het (digitale) verenigingsarchief en het beheren van officiële stukken zoals hypotheekstukken, contractstukken, oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement.
 • Op de ALV verslag uitbrengen over het afgelopen verenigingsjaar.
 • Kennisnemen van voorschriften van de KNVB en de gemeentelijke verordeningen en andere bepalingen.
 • Onderhouden van contacten met de KNVB en gemeentelijke (respectievelijk overheidsinstanties).
 • Mutaties van nieuwe en gestopte bestuursleden tijdig doorgeven aan de Kamer van Koophandel.
 • Zorg dragen (samen met de voorzitter) voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws.

Inschatting tijdsbesteding

 • 6-8 uur per week
To Top