Mededelingen

De voorzitter vertrekt

De voorzitter vertrekt

 

Ik heb het bestuur onlangs meegedeeld mijn voorzitterschap op korte termijn neer te leggen. Ik heb in eerdere algemene ledenvergaderingen aangegeven eventueel mijn tweede termijn niet af te maken en de mogelijkheid open te houden tussentijds te stoppen. Daar maak ik nu gebruik van.

De belangrijkste reden om te stoppen is omdat gezamenlijke nieuwbouw op korte termijn niet gerealiseerd wordt, Daarmee valt een belangrijke pijler onder een nieuwe koers en een nieuw elan voor de club (voorlopig) weg, terwijl ik tijdens mijn voorzitterschap het belang om de club op een hoger plan te brengen steeds meer ben gaan zien.

Ik zal deze motivatie toelichten op de door het bestuur te beleggen algemene ledenvergadering op 5 februari a.s. Ik zal daar afscheid nemen. Ik heb 4,5 jaar met veel inzet, plezier en waardering mijn rol vervuld. Daar komt straks een eind aan. Ik ga me oriënteren op andere zaken, blijf overigens lid en wens de club en haar leden veel geluk en succes in de toekomst.

Met vriendelijke groet,

Wim Boerkamp

 

To Top