Mededelingen

Nieuwsbrief januari 2022

Nieuwsbrief jan2022

 

Beste Amicitianen
De bal rolde wel, rolde niet, rolde wel, toch weer niet en nu weer wel.
Trainingen en onderlinge partijtjes zijn toegestaan. De jeugd maakt er onder leiding
van de goed geleide jeugdcommissie dankbaar gebruik van en ook de senioren
trainen weer. Zodra de versoepelingen het toestaan zal ook op ons sportpark meer
mogen. Hieronder lees je een update van de technische commissie.
Ook gaan we in deze nieuwsbrief in op de vacatures binnen het bestuur van jullie
club en op de aankondiging van de ALV.
———————————————————————————————————
Vacatures in het bestuur
Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen is het bestuur van
Amicitia op zoek naar een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris.
Daarnaast is binnen het bestuur ruimte voor twee á drie nieuwe algemene
bestuursleden. In een voetbalclub als Amicitia is genoeg werk te verzetten. Met
twee à drie nieuwe algemene bestuursleden kunnen we de taken in het bestuur
goed verdelen. Vele handen maken immers licht werk.
De nieuwe algemene bestuursleden worden verantwoordelijk voor het
kantinebeheer, de sponsorcommissie, het vrijwilligersbeleid, de
informatievoorziening en het contact met onze jeugd, die is samengebracht in de
SJO Coendersborg. anzelfsprekend wordt in overleg met de kandidaten een
taakverdeling afgesproken. Naar verwachting zul je ongeveer 4 tot 6 uur per week
bezig zijn voor de leukste club van Groningen.
Het spreekt in je voordeel als je bestuurlijke ervaring hebt, in/nabij Groningen
woont en een voetbalhart hebt.
procedure
Tijdens de ALV van 12 februari aanstaande (zie hieronder) zullen de nieuwe
algemene bestuursleden alsook een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris
worden benoemd.
Heb je interesse in één van de vacatures van voorzitter, secretaris of algemene
bestuursleden, dan verzoeken we je dit vóór 4 februari aanstaande kenbaar te
maken bij onze penningmeester via penningmeester@amicitiavmc.nl.
Heb je vragen over de inhoud van de vacatures of de procedure,
mail dan naar Jaap van der Weide (algemeen bestuurslid, TC@amicitiavmc.nl).
———————————————————————————————————
Verplaatsing van de ALV naar 12 februari 2022
De ALV wordt gehouden op 12 februari aanstaande.
Dit in tegenstelling tot de datum die in de vorige nieuwsbrief stond
vermeld; het verplaatsen heeft te maken met de procedure voor het werven van
de algemene bestuursleden.agenda
———————————————————————————————————
Agenda ALV 12 februari 2022
Het bestuur van Amicitia nodigt jullie graag uit voor de Algemene
Ledenvergadering van 12 februari 2022.
Het belangrijkste agendapunt is het benoemen van een nieuwe voorzitter, een
nieuwe secretaris en nieuwe algemene bestuursleden.
De ALV vindt plaats in onze kantine en duurt van 15 – 16.30 uur (NB: dit tijdstip
is onder voorbehoud van de invloed van de coronamaatrelen op het
speelschema van onze teams. We gaan er op dit moment van uit dat een
fysieke bijeenkomst mogelijk zal zijn. Zonder tegenbericht mag je er van uitgaan
dat we bovengenoemd tijdstip aanhouden.)
Hieronder treffen jullie de agenda aan.
1. opening/ mededeling/ vaststelling van de agenda
2. verslag 7 oktober 2021 (op te vragen via voorzitter@amicitiavmc.nl)
3. toelichting op besluit tussentijds vertrek voorzitter
4. verkiezing voorzitter, secretaris en algemene bestuursleden
5. vervolg/ afronding koersdebat.
Het bestuur streeft naar een afronding van het koersdebat en streeft er naar om
i.o.m. de nieuw aan te treden bestuursleden een voorstel te kunnen voorleggen
aan de leden.
6. afscheid vertrekkende bestuursleden
7. w.v.t.t.k..
Conform het Huishoudelijk Reglement kunnen leden tot een half uur voor
aanvang van de ALV schriftelijk agendapunten indienen bij de voorzitter.
8. rondvraag
Ook gaan we in deze nieuwsbrief in op de vacatures binnen het bestuur van
jullie club en op de aankondiging van de ALV.
———————————————————————————————————
Nieuws van de Technische Commissie
Trainen en Onderlinge wedstijden senioren:
De senioren mogen weer voluit trainen op de reguliere tijden. Er wordt op zaterdag
alweer volop getraind door onze jeugd en de selectie-elftallen.
Voor het spelen van onderlinge wedstrijden (AM-AM of AM-ON) is het noodzakelijk
om dit ruim op tijd door te geven/ aan te vragen i.v.m. de beschikbaarheid en
veldindeling. Dit kan via een mail naar: tc@amicitiavmc.nl
Trainerswissel Dames :
Om persoonlijke redenen heeft Briyan Maat besloten om in december jl. per direct
te stoppen als trainer van de Dames. Hij kan dit niet meer combineren met zijn
privé situatie. Briyan, dank voor je inzet en alle succes voor de toekomst!
Xander Bouma volgt hem op. Hij was dit seizoen al de assistant-trainer van de
Dames. De Dames, het bestuur en de TC zijn blij dat Xander het stokje per direct
heeft overgenomen. Xander, veel succes in je nieuwe functie!
Oproep: Daar Xander ook keeper Zat.3 is kan hij niet alle wedstrijden van de Dames
coachen. Daarom zoeken wij per direct een Leider/Teammanager die Dames 1 bij
afwezigheid van Xander kan coachen en de organisatie rondom de wedstrijden wil
invullen. Voor meer informatie en aanmelding: maaikeslagter@live.nl:
TC Organisatie Dames:
Binnen de damesafdeling is nu een commissie gevormd die de organisatie rondom
het damesvoetbal gaat invullen. Denk hierbij aan de organisatie van feesten en het
Weekendje Ameland, het contact met de meiden-SJO, het contact met het bestuur
en de deelname in de TC. Maaike Slagter, ook trainer binnen de SJO, is nu
verantwoordelijk voor de portefeuille Damesvoetbal. Maaike, veel succes!
KNVB wedstrijden:
De verwachting is dat de wedstrijden zowel de A als B categorie in februari weer
opgestart gaat worden.
Tip van het huis: begin weer met trainen om de kans op blessures te verkleinen.
———————————————————————————————————

TOT ZOVER!

To Top