Mededelingen

Algemene Ledenvergadering Amicitia VMC op dinsdag 11 oktober 2022 om 20.00 uur

Het bestuur van Amicitia VMC nodigt alle (senior-)leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 11 oktober 2022 (ALV). Op deze dag viert Amicitia VMC zijn 93e verjaardag en wil het bestuur op deze manier hier speciale aandacht aan geven. Inloop vanaf 19.30 uur.

Agenda  

 1. Opening 
 2. Verslag ALV 07/10/2021 en BALV 17/02/2022 (verslag op te vragen bij secretaris@amicitiavmc.nl
 3. Diverse voortgangsmededelingen vanuit het bestuur 
 4. Inhoudelijk (half)jaarverslag
  • Toelichting: Peter Rutgers
 5. Vaststelling jaarverslag en -rekening 21/22  (stukken ter vergadering)
  • Toelichting: Henk-Jeroen Bakker
  • Oordeel kascommissie (Gejo Nanninga en Max Davids)
  • Benoeming kascommissie 22/23
 6. Begroting 22/23 (stukken ter vergadering)
  • Toelichting: Henk-Jeroen Bakker
 7. Installatie Verbouwingscommissie
 8. Installatie commissie Vernieuwing Statuten en Huishoudelijk Regelement
 9. Vrienden van Amicitia en 100-jarig bestaan
 10. W.v.t.t.k. conform HR art. 12 kunnen leden aanvullende agendapunten schriftelijk indienen tot een half uur voorafgaand aan de vergadering 
 11. Rondvraag/afsluiting

 

To Top