Mededelingen

Nieuwjaarsreceptie 7 januari 2023 j.l.

Voorzitter Peter Rutgers sprak de leden van Amicitia VMC bij de Nieuwjaarsreceptie toe na afloop van het snerttoernooi over de richting het komende jaar. Er waren veel aanwezigen, mede door het snerttoernooi en de jaarvergadering van de Vrienden van Amicitia VMC. Ook presenteerde hij de leden van het bestuur. Voor het nieuwe bestuur was het de eerste jaarvergadering nadat zij eind februari is aangetreden. Als nieuw bestuur werken we hard aan de door ons gestelde doelen.In de eerste plaats aan het verder ontwikkelen van ons technisch beleid. Waar ruimte moet zijn voor zowel het prestatief als recreatief voetbal voor vrouwen, mannen en de jeugd.Wat de jeugd betreft willen we de samenwerking met onze jeugdafdeling verenigd in het SJO versterken. Immers: de jeugd heeft de toekomst.Een ander belangrijk doel is om meer mensen als vrijwilliger bij de club te betrekken. Het aantal vrijwilligers is groeiende en daar zijn we als bestuur erg blij mee.Ook hebben we oog voor samenwerking. Maar wel met behoud van onze eigen identiteit als club. Zo is er intensief contact met het VVA, de beide verenigingen Blauw Geel en Oranje Nassau op het sportpark en doen we mee met de Ontmoetingsplek voor ouderen op het sportpark.En tenslotte willen we ons clubgebouw gaan vernieuwen. Dat wordt nog een hele klus maar wel een hele leuke uitdaging. Daar betrekken we uiteraard de leden volop in.Met veel energie en enthousiasme gaan we ons voor deze doelen inzetten.

We wensen eenieder een sportief, gezond en gezellig 2023 toe.

To Top