Mededelingen

Algemene Leden Vergadering donderdag 12 oktober 2023 om 20:00 in de kantine

Amicitia VMC nodigt u van harte uit voor de Algemene LedenVergadering. Deze ALV vindt plaats op donderdag 12 oktober 2023 vanaf 20:00 uur in onze voetbalkantine.19:30 – 20:00  Inloop ALV 20:00 start vergaderingAgendapunten:– Inhoudelijk verslagFinancieel verslag + verslag kascommissie (dit verslag ligt 1 uur voor start vergadering ter inzage bij Henk-Jeroen Bakker)– Voortgang (ver)bouwplannenDe voorbereidingen voor de nieuwbouw en renovatie van ons clubgebouw vorderen gestaag.In goed overleg tussen de bouwcommissie en het bestuur is besloten de focus in eerste instantie volledig  op de nieuwbouw van de kantine te leggen. Dit om de financiële risico’s voor de club te minimaliseren en het project beheersbaar te houden.De benodigde documenten voor de aan te vragen financiering en subsidies zijn opgesteld. Recent zijn deze aanvragen naar de relevante instanties verstuurd. Het wachten is nu op een reactie. Hier gaat enige tijd overheen. Een spannend periode dus.Voor de duidelijkheid tot op heden zijn geen verplichtingen richting derden aangegaan. Alvorens dit te doen zal hiervoor goedkeuring worden gevraagd aan de leden in een Bijzondere Ledenvergadering. Deze zal hopelijk in november/december 2023 kunnen plaatsvinden.– Afscheid Hans van Woerkom & Sisca Sytema– W.v.t.t.k.– 22:00 Sluiting ALV Met vriendelijke groet,Het bestuur van Amicitia VMC

To Top