Bestuur

Hoofdbestuur

Voorzitter
Peter Rutgers
Tel: 06-54922610
voorzitter@amicitiavmc.nl

Penningmeester
Henk Jeroen Bakker
penningmeester@amicitiavmc.nl

Secretaris
Laurens de Wit
Tel. 06-41625633
secretaris@amicitiavmc.nl

Technische commissie
Jaap van der Weide

tc@amicitiavmc.nl

Ledenadministratie
Sisca Sytema
ledenadministratie@amicitiavmc.nl

Algemeen bestuurslid
Berry Knol
berryknol@hotmail.com

Algemeen bestuurslid
Frits Wortelboer
fritswortelboer@gmail.com 

Wedstrijdsecretaris

Senioren
Laurens de Wit
Tel: 06-41625633
secretaris@amicitiavmc.nl

 

_________________________________________________________________

Vertrouwenspersoon
Nelleke Zuidema
Tel: 06-28792331
vertrouwenspersoon@amicitiavmc.nl

Contactpersoon Walking football/Old Stars
Martin de Raad
martin@deraadinteractie.nl

Sponsorcommissie
Vacature

Jeugdbestuur SJO Coendersborg (zie ook sjocoendersborg.nl)

Voorzitter
David de Boer              voorzitter@sjocoendersborg.nl

Penningmeester
Reinder van der Laan   penningmeester@sjocoendersborg.nl

Secretaris
Michel van Es               secretaris@sjocoendersborg.nl

Hoofd jeugd opleidingen
Vacature

 

 

 

 

To Top