Clubprofiel

 

Amicitia VMC: Clubprofiel

Amicitia VMC is voortgekomen uit een katholieke traditie. De afkorting VMC is afkomstig van de fusie met Voetbal Maartens College in de jaren ‘50. Dat is geschiedenis, maar die geschiedenis klinkt nog steeds door in deze bijzondere club. Door de jaren heen is er steeds een goed evenwicht gevonden tussen vriendschap, sfeer en gezelligheid aan de ene kant en ontwikkeling en prestatiesport aan de andere kant. Dat maakt de club voor grote groepen leden aantrekkelijk. Het ledenbestand groeit en kwalitatief goede spelers, met oog voor gezelligheid en sfeer, haken aan en versterken de (selectie)teams.

Amicitia VMC is met meer dan 500 leden in de stad Groningen een middelgrote club en al vanaf 1929 niet meer weg te denken uit Stad. De club besteedt aandacht aan alle teams. De vereniging is van oorsprong een zondagclub, maar al vele jaren zijn er ook herenteams op de zaterdag actief. De damesafdeling is zichtbaar, sfeerversterkend en actief binnen de vereniging. Daarnaast heeft Amicitia VMC een bloeiende jeugdafdeling, inclusief een meisjesteam. Voetbalplezier, fairplay, methodisch doordachte VTON-trainingen en ook talentselectie zijn kernbegrippen in het jeugdbeleid.

Kenmerk van de club is dat er veel zelfsturend vermogen is; er is vrijheid en ruimte voor initiatieven in de verschillende afdelingen en vanuit de teams. Er is een klein, maar actief bestuur en de verdere structuur is erg infomeel. Dat siert de club.

Als vereniging hebben we te maken met een aantal maatschappelijke ontwikkelingen: meer nadruk op zelfwerkzaamheid, meer eigen verantwoordelijkheid, de terugtredende rol van de gemeente en meer wensen van leden en ouders van jeugdleden. Onder invloed van deze ontwikkelingen wil de club haar profiel stevig uitdragen, zowel intern als extern.

De ledenparticipatie wordt vanaf 2016 op een nieuwe manier vormgegeven en op verschillende gebieden worden nieuwe initiatieven ontplooid. Daarvoor is er een Taskforce Amicitia 2016 opgericht. Deze groep opereert in de geest en de cultuur van de club, ondersteunt het bestuur om de club vitaal te houden: de club als gemeenschap klaar te maken voor een mooie, gezamenlijke en sportieve toekomst.

Amicitia VMC daar wil je bij horen!

To Top