Inschrijfformulier Amicitia VMC

Inschrijven kan op verschillende manieren. De meeste eenvoudige is het onderstaande formulier in te vullen. De ingevulde gegevens zullen doorgestuurd worden naar de ledenadministrateur.

Meer informatie over het lidmaatschap.

Persoonsgegevens

Roepnaam + voorletters
Achternaam
Geboortedatum
Geslacht ManVrouw
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Email
Nationaliteit
In welk team
Heb je eerder gevoetbald? JaNee
Zo ja, tot wanneer en bij welke club?
Je KNVB relatiecode (Verplicht bij overschrijving)
Is op te vragen bij je oude club.
Foto (t.b.v. digitale spelerspas)
Selecteer een recente foto (gebruik een neutrale achtergrond)
Ik heb kennis genomen van het privacy beleid van Amiticia VMC Ja
Ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger verklaart akkoord te zijn met de inschrijving Ja

Verplicht als aan te melden lid jonger is dan 16 jaar

Inschrijven via een inschrijfformulier kan ook nog steeds. Het document kan dan via de post of e-mail verzonden worden naar de ledenadministratie. De contactgegevens staan in het document.

To Top