Bestuur

Prettige ALV vooruitlopend op financiële ALV in september

Afgelopen donderdag, 28 juni, vond de eerste van de twee algemene ledenvergaderingen plaats die dit jaar gehouden zullen worden.

Met een volle agenda was er wederom genoeg te bespreken. Weliswaar waren er minder leden aanwezig dan bij de ALV van 2017. Echter werd de vergadering in 2017 beter bezocht omtrent aanstelling van het nieuwe bestuur. Voorzitter Wim Boerkamp mocht de vergadering weer openen, sluiten en heropenen in verband met de tekortschietende aanwezigheid van de leden om hun stem rechtsgeldig te laten klinken. Verder werd de toehoorder bijgepraat over het technisch beleid, de zaken omtrent de samenwerkingsmogelijkheden op Coendersborg en over het cluster informatie en communicatie. Uiteraard kwamen er veel interessante vragen vanuit de zaal, wat de vergadering gewenst interactief maakte. Gastspreker Jan Buitenhuis mocht de vergadering afsluiten namens de Sportkoepel. Hiermee werden de aanwezige leden bijgepraat over de lopende zaken omtrent het Gelijk Speelveld.

Kortom, een geslaagde meeting als voorloper op de financiële ALV van september. De exacte datum voor deze ALV volgt. Hierover zal u geïnformeerd worden op deze site.

To Top