Bestuur

Algemene Leden Vergadering 4 oktober

Op 4 oktober vindt opnieuw een ALV plaats, wederom om 19:30.

Deze ledenraadpleging gaat m.n. over financiële kwesties. Als bestuur  leggen we het eindoverzicht van de begroting 2017/18 voor als ook een voorstel voor de begroting 2018/19. Ook zal een update van het Huishoudelijk Reglement worden geagendeerd. Het bestuur informeert de leden vanzelfsprekend over inhoudelijke en voetbaltechnische zaken die aan de orde zijn. De agenda volgt t.z.t. in de Nieuwsbrief en website. De relevant stukken kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat. Nadere informatie volgt.

To Top