Bestuur

Herinnering: bijzondere ALV op 13 december

Er komt een zeer belangrijke ALV. Maak ruimte in jouw agenda en kom deze bezoeken! Hoe meer zielen hoe meer vreugd!

In een speciale editie van de Nieuwsbrief van 26 november jl. is de agenda voor de bijzondere algemene ledenvergadering gepubliceerd. Deze ALV vindt plaats op 13 december. Aanvang 19.30 uur. Alle leden zijn uitgenodigd! De stukken van de ALV zijn uiteraard opvraagbaar. Voor het verzoek hiervan graag mailen naar voorzitter@amictiavmc.nl.

To Top