Leerbedrijf

Amicitia als leerbedrijf

Per 25 april 2016 is Amicitia erkend als leerbedrijf. Hiermee onderstreept de vereniging het belang van het opleiden van jonge mensen voor het vak. De erkenning is afgegeven voor de volgende opleidingen:

        Coördinator sportinstructie, training en coaching (niveau 4)

        Coördinator sport, bewegen en gezondheid (niveau 4)

Achtergrondinformatie

Amicitia is een organisatie die draait op vrijwilligers en biedt een breed scala aan voetbalactiviteiten. Rico Sloover is in overleg met het (jeugd) bestuur aangewezen om de kwaliteit van de (voetbal) opleidingen te borgen. Vanuit zijn professie als onderwijzer heeft hij goed zicht op leerprocessen en leerstijlen van studenten. Amicitia wil graag MBO studenten een stageplek bieden om zich professioneel te ontwikkelen. Uit gesprekken is gebleken dat er (vooralsnog) de twee genoemde leerplekken kunnen worden aangeboden.

Rico is voor de vereniging de contcactpersoon en de praktijkopleider voor de opleiding coördinator sportinstructie, training en coaching.  Michèle ter Voert en Marike Brenninkmeijer hebben een zodanige achtergrond  dat zij in de rol van praktijkopleider kunnen stappen voor studenten van de opleiding coördinator sport, bewegen en gezondheid. Afhankelijk van de huidige gesprekken met o.a, de gemeente kan er op termijn eventueel de erkenning bijkomen voor de opleiding “coördinator buurt, onderwijs en sport”.

Er is op de site van het SBB een bedrijfsprofiel aangemaakt. Hierop wordt aangeven welke stage activiteiten wij te bieden hebben. Tevens worden daar stage vacatures aangemaakt, waardoor wij eerder bij Mbo studenten in beeld komen.

Informatie bij Rico Sloover: sloovert@gmail.com   (06-44106523)
Algemene informatie Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
Stage activiteiten Amicitia

To Top