Contactgegevens

U kunt zowel telefonisch als digitaal contact opnemen met de voetbalvereniging d.m.v. de onderstaande contactgegevens.

Kantine 050-5253455
Jos Hegeman 06-53440067
Harry Wilken 06-20796122

 

Bestuur    
Wim Boerkamp 06-48107773  

voorzitter@amicitiavmc.nl

Voorzitter
Huub de Vink 06-20561303  

penningmeester@amicitiavmc.nl

Penningmeester
Ernst Jeuring    

secretaris@amicitiavmc.nl

Secretaris
August
Kuipers
06- 83998140 

tc@amicitiavmc.nl

Technische commissie
Simon Fruchnich 06-54356143  

ledenadministratie@amicitiavmc.nl

Ledenadministratie
Tom Koning 06-55117022  

website@amicitiavmc.nl

Informatievoorziening
&
Communicatie
Rico Sloover 06-44106523 Afgevaardigde jeugbestuur

 

Wedstrijdsecretariaat    
Hans van Woerkom wedstrijdsecretaris@amicitiavmc.nl  

06-41921321

Senioren
Rico Sloover voorzitterjeugd@amicitiavmc.nl Junioren

 

Vertrouwenspersoon  
Nelleke Zuidema 06-28792331  

vertrouwenspersoon@amicitiavmc.nl

 

 

Jeugdcommissie
SJO
Coendersborg
   
David de Boer 06-12828964 

david@pluspeil.nl

Voorzitter
Karin Hazewinkel 06-15310516

penningmeesterjeugd@amicitiavmc.nl

Penningmeester
Michel van Es 06-51998004

secretarisjeugd@amicitiavmc.nl

Secretaris
Rico Sloover 06-44106523  

voorzitterjeugd@amicitiavmc.nl

HJO
Reinder van der Laan   Lid
Serge Kalfsbeek   Lid
Michel Schreuder   Lid

 

Overig    
Ronald Westers 06-21500323  

inkoop@amicitiavmc.nl

Inkoop
 

Koen Blansjaar 

 

 

 

06-22124644  

verzorger@amicitiavmc.nl

Therapeut/verzorger
Marcel Winkels 06-81004915  

vriendenvanamicitia@amicitiavmc.nl

Voorzitter ‘Vrienden van Amicitia’

 

Cluster scheidsrechters    
     
Richard Mosselaar 06-30945807 Scheidsrechter
     

 

To Top