Vrienden van Amicitia

Doel & Ambitie

Doelen

De Vrienden van Amicitia hebben als doel allen die op wat voor wijze dan ook een band voelen met Amicitia bij elkaar te brengen en houden. Amicitia betekent vriendschap. (Oud-)spelers, liefhebbers van de club en vrijwilligers gaan als Vrienden van Amicitia een vriendschap voor het leven aan. De Reünistenvereniging Amicitia VMC werd in 1976 opgericht op initiatief van Frans van Bakelen en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De statuten zijn in een notariële akte vastgelegd. De roepnaam Vrienden van Amicitia is in 2016 ingevoerd door het huidige bestuur, bestaande uit (v.l.n.r. op de onderstaande foto: Hans Bodewes, Marcel Winkels (voorzitter), Jellie Ettema, Wim Bodewes (penningmeester), Menke Rozeboom en Willem Winkels (secretaris).

Liefde voor voetbal is de gemene deler, daarom streven de Vrienden van Amicitia ook de volgende meer concrete doelen na:

  • Een jaarlijkse bijdrage aan de moedervereniging Amicitia VMC, uit te drukken in een som geld en zo mogelijk de nodige hand- en spandiensten.
  • Verbondenheid met Amicitia als moedervereniging stimuleren. Een plek bieden waar de Vrienden van Amicitia terecht kunnen en elkaar kunnen vinden.
  • Het regelmatig organiseren van activiteiten, in principe voor een ieder die geïnteresseerd is en soms voor een bepaalde deelgroep op basis van bijv. leeftijd of teamverleden.

 

Ambities

De voormalige Reünistenvereniging is de afgelopen drie jaar met haar tijd meegegaan. Dit is gelukt door met name in te zetten op uitbreiding en verjonging van het ledenbestand . Dit proces gaat nog steeds door en dat is ook nodig. De teller staat nu op 109 leden. In 2019 wordt opnieuw ingezet op een aantrekkelijk programma.

Wie kan Vriend van Amicitia worden?

Vind je het belangrijk dat de club goede vriendschapsbanden opbouwt en behoudt met oud-spelers of Amicitia-verwanten? Ben je bovendien voor meer activiteiten naast het voetbal? Dan kan je voor slechts €30 per jaar Vriend van Amicitia worden! Er is geen leeftijdsgrens en je hoeft niet bij Amicitia te voetballen/gevoetbald te hebben.


Ik wil lid worden!

Vul dan onderstaand formulier in om je aan te melden als Vriend van Amicitia of bel Willem Winkels op 06-18190803.

    To Top